Kvalitet

För oss är det viktigt att alla företag inom Cabinova-gruppen levererar varor och tjänster som motsvarar kundens förväntningar. Målsättningen för Cabinova-gruppens kvalitetssatsning är en verksamhetsutveckling som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, medarbetarnas engagemang och trivsel samt effektivisering av verksamhetens processer.

Hur vi uppnår detta:

 • Varor och tjänster ska uppfylla specificerad kvalitet till lägsta
  kostnad samt levereras i avtalad tid.
 • Alla företag inom Cabinova-gruppen tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet.
 • Samtliga medarbetare engageras i ett ständigt pågående
  kundorienterat förbättringsarbete.
 • Strävan är att göra rätt från början.
 • Alla insatta förbättringsåtgärder skall mötas och följas upp.
  Tydliga och mätbara mål skall vara vägledande i förbättringsarbetet.